Ралев Дентал АД

    Ралев Дентал АД е създадено през месец август 2007 година с решение на Пловдивския Окръжен съд. За момента има едностепенна система на управление - управителен съвет с председател д-р Евелина Маркова - Ралева, заместник - председател Елена Семерджиева и изпълнителен директор д-р Венцеслав Ралев. На 12.08.2008 компанията получи лиценз от Изпълнителната агенция по лекарствата за търговия на едро с медицински изделия. Предметът на дейност на Ралев Дентал АД е осигуряване на материална база за дейността на лекари по дентална медицина и търговия на едро с медицински изделия - най-вече консумативи с приложение в областта на денталната медицина, оралната и лицево - челюстната хирургия. Освен това компаията организира квалификационни курсове и семинари за дентални лекари, орални хирурзи и лицево - челюстни хирурзи, на които семинари гостуват лектори от цял свят и по време на които се обсъждат последните новости от областта на съвременната стоматология. Програмата на нашата следваща научна проява е достъпна в тази секция на нашия сайт.

Категория продукт Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 Продукт 5 Продукт 6
Дентални материали Глазйономерни цименти Кондензационен силикон Двуфазен адитивен силикон Монофазен адитивен силикон Ецващ гел Композити
Инструментариум Моделажни инструменти Екстракционни клещи Пародонтални кюрети Хирургични ножици СМА - канални пили Разпатори
Апаратура Дентални юнити Ендодонтски мотор Диоден лазер Центрофуга за PRP и CGF Автоклави Имплантологични юнити
Имплантология Имплантатни надстройки Бета - трикалциев фосфат Колагенови мембрани Специализиран инструментариум Имплантологични сетове Материали за костна пластика

За нас    Електронен магазин за дентални материали - обща информация    Електронен магазин за дентални материали - функционален модул

Корпоративен профил    Контакт с нас    Нашият екип    Връзки с инвеститорите    Лиценз за търговия с медицински изделия

Нашите търговски партньори    Регионални партньори за клинична дейност    Our company profile    Следващ семинар

Официално обръщение на основателя и изпълнителен директор д-р Венцеслав Ралев към всички настоящи и бъдещи клиенти на компанията

През вече далечната 2007 година решихме да основем компания. Това беше колективно решение на целия наш екип; с течение на времето различни колеги напуснаха екипа на компанията и на тяхно място постъпиха нови. Вероятно и в бъдеще някои членове на екипа ще преминат към конкурентни компании или ще постъпят на работа във фирми в съвсем друго сектори на икономиката - въпреки че денталната медицина, а и цялата хуманна медицина се интегрира плътно към начина на мислене на човека и който веднъж е работил в този сектор, обикновено остава там до края на живота си. Според личното ми мнение обаче с течение на годините ценностите на компанията се запазиха без съществени промени, единствено опитът на екипа се обогати - което е нормално, тъй като всеки мислещ човек в процеса на работата си търпи непрекъснато развитие.

Какво ни накара да стартираме бизнес и какво беше движещата сила за всички нас през цялото това време? Дали стремежът към генериране на финансови приходи и осигуряването на по-висок жизнен стандарт за нас и семействата ни? Не беше това - дори през 2007 година повечето хора, които работеха в Ралев Дентал АД, си бяха финансово осигурени. Дали любовта към иновациите, развитието на научна дейност и срещата с най-добрите специалисти от различни области на медицината от цял свят? Да, това определено беше движеща сила и продължава да бъде, но далеч не е основната цел, с която екипът ни започна да развива бизнес и премина през всички трудности, с които при всяко положение човек се сблъсква през различните етапи на развитието. Но не това беше основното. Според нас финансовите приходи и развойната дейност в медицината не са цел, а само средство за постигане на по-висши цели. Такава по-висша цел е осигуряването на едно по-добро качество на живот за цялото общество, за всички хора, които са се родили и живеят в България, Европейския Съюз и целия свят. Медицината и денталната медицина са областите от човешкото познание, които са може би най-пряко ангажирани с осигуряването на това по-добро качество - тъй като човешкото здраве е висша ценност и при загуба на здравето на един човек всички останали негови лични постижения губят своя смисъл. Именно това ни накара да стартираме и да развием бизнес в сферата на здравеопазването - стремежът ни да подобрим качеството на живот на колкото е възможно повече хора. Това е нещо, заради което си заслужава човек да полага усилия, да търпи лишения и да се опитва да се развива; подобна цел изпълва със смисъл и безсънните нощи, дългите и изморителни пътувания и хроничния burn-out синдром, който съпровожда процеса на развитие на всяка една компания. Към момента Ралев Дентал АД развива основно търговска дейност с медицински изделия и дентални материали; в бъдеще сме планирали и производство на колкото е възможно повече консумативи, апаратура и инструментариум. Според нас обаче търговията е тази област, която бързо и сигурно създава огромна добавена стойност в икономиката - въпреки негативните нагласи на обществото към покупко-продажбите (особено в сферата на здравеопазването), въпреки че Иисус Христос е изгонил търговците от храма и въпреки че ислямската религия категорично забранява да се начислява лихва. Като рационално мислещи хора ние се абстрахираме и упорито се борим против тези негативни асоциации и предразсъдъци. Ние смятаме че търговията, особено в международен мащаб, създава само ползи за цялото общество, като това става по два механизма: на първо място търговците намират нови, до момента неизвестни продукти, които се произвеждат в някоя точка на света, и ги доставят до крайния потребител - в нашия случай дентален лекар или директно на пациента. На второ място, търговията доставя вече известни продукти, но на по-изгодна за крайния потребител цена, като по този начин спестява разходи за всички, които спестени разходи могат да се харчат за други материални и нематериални блага. Всичко това води до едно по-добро качество на живот за всеки един член на обществото, до по-добри здравни услуги, до по-бързо оздравяване на различни заболявания и дори до възможност за лечение на заболявания, които се смятат за нелечими към момента. В този ред на мисли бизнесът е този, който осигурява едно всестранно развитие на обществото и именно по тази причина ние решихме да стартираме бизнес. Ролята на държавата е не да подпомага или да регулира бизнеса, нито пък да осигури по-добра бизнес среда в обществото. Ролята на държавата се изчерпва с това да не пречи на развитието на бизнеса и да не затруднява с абсурдни регулации това развитие; именно поради това ние инвестирахме всички свои усилия и време именно в развитието на бизнес, а не в политическа партия или религиозна дейност. Именно поради това и ще продължим да работим неуморно, въпреки че всички сме финансово осигурени за дълъг период от време напред. Според личните ни наблюдения през последните няколко години, именно преследването на определена цел прави човека човек - без такава цел започва една бърза деградация и човекът престава да бъде личност. Така че, уважаеми колеги, не спирайте да се развивате и да подобрявате качеството на работата си!

Искрено ваш - д-р Венцеслав Ралев, основател и изпълнителен директор - Ралев Дентал АД 

Избелваща система ContrastAM    Имплантатна система Implantium    Матрици "Walserdental"    Имплантати Superline    Композитни щифтове

Ketac N100    Ендодонтски държател за инструменти    Стоматология    Артикулатор и лицева дъга    Зъболекарски юнити

Избелваща система "The smile"    Избелване на девитализирани зъби    Свързваща система DRM Bond    Нанокерамична възстановителна система DRM

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.omegadentagroup.com    www.bstartb.com    www.ralev.ws

Какви материали са необходими за вашата дентална практика? Поръчайте сега на телефон 032 642056 или 032 250606!

Национален телефон за поръчки на цената на градски разговор: 0700 1 52 52

Инструментариум и консумативи за имплантология    Материали за костна аугментация

Имате нужда от специализирана консултация за пациент за хирургия, имплантология или ортодонтия? Обадете се на изълнителния директор на Ралев Дентал АД, който е и правоспособен лицево - челюстен хирург! Винаги на ваше разположение на телефон 0888 646003, само бъдете по-упорити :-). Разполагаме и с консултанти по ортодонтия, които са доста отзивчиви и готови да помогнат на колеги от цялата страна. В България вече е развита гъста мрежа от регионални партньори на Ралев Дентал АД, която мрежа включва зъболекари и орални хирурзи от всички краища на страната.

Нови продукти на българския пазар: колагенови мембрани, композитни щифтове, ултразвуков скалер, колагенов костозаместител, система за избелване на зъби, DRM bond

Материали за костна аугментация    Дермални филъри    Имплантатни надстройки

Нашият търговски отдел

Към момента компанията има четири отдела - денталномедицински, търговски, инженерно - технически и IT-отдел. Разкрит е и сектор по Орална и Лицево - челюстна хирургия.

Регионални партньорски практики    Стоматологични столове

www.dentalimplants.bg    Глазйономерни цименти    Имплантатни надстройки