Ралев Дентал АД

    Ралев Дентал АД е създадено през месец август 2007 година с решение на Пловдивския Окръжен съд. За момента има едностепенна система на управление - управителен съвет с председател д-р Евелина Маркова - Ралева, заместник - председател Елена Семерджиева и изпълнителен директор д-р Венцеслав Ралев. На 12.08.2008 компанията получи лиценз от Изпълнителната агенция по лекарствата за търговия на едро с медицински изделия. Предметът на дейност на Ралев Дентал АД е осигуряване на материална база за дейността на лекари по дентална медицина и търговия на едро с медицински изделия - най-вече консумативи с приложение в областта на денталната медицина, оралната и лицево - челюстната хирургия.

Категория продукт Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 Продукт 5 Продукт 6
Дентални материали Глазйономерни цименти Кондензационен силикон Двуфазен адитивен силикон Монофазен адитивен силикон Ецващ гел Композити
Инструментариум Моделажни инструменти Екстракционни клещи Пародонтални кюрети Хирургични ножици СМА - канални пили Разпатори
Апаратура Дентални юнити Ендодонтски мотор Диоден лазер Центрофуга за PRP и CGF Автоклави Имплантологични юнити
Имплантология Имплантатни надстройки Бета - трикалциев фосфат Колагенови мембрани Специализиран инструментариум Имплантологични сетове Материали за костна пластика

Електронен магазин за дентални материали - обща информация    Електронен магазин за дентални материали - функционален модул

Корпоративен профил    Контакт с нас    Нашият екип    Връзки с инвеститорите    Лиценз за търговия с медицински изделия

Нашите търговски партньори    Регионални партньори за клинична дейност    Our company profile    Следващ семинар

Избелваща система ContrastAM    Имплантатна система Implantium    Матрици "Walserdental"    Имплантати Superline    Композитни щифтове

Ketac N100    Ендодонтски държател за инструменти    Стоматология    Артикулатор и лицева дъга    Зъболекарски юнити

Избелваща система "The smile"    Избелване на девитализирани зъби    Свързваща система DRM Bond    Нанокерамична възстановителна система DRM

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.omegadentagroup.com    www.bstartb.com    www.ralev.ws

Какви материали са необходими за вашата дентална практика? Поръчайте сега на телефон 032 642056 или 032 250606!

Национален телефон за поръчки на цената на градски разговор: 0700 1 52 52

Инструментариум и консумативи за имплантология    Материали за костна аугментация

Имате нужда от специализирана консултация за пациент за хирургия, имплантология или ортодонтия? Обадете се на изълнителния директор на Ралев Дентал АД, който е и правоспособен лицево - челюстен хирург! Винаги на ваше разположение на телефон 0888 646003, само бъдете по-упорити :-). Разполагаме и с консултанти по ортодонтия, които са доста отзивчиви и готови да помогнат на колеги от цялата страна. В България вече е развита гъста мрежа от регионални партньори на Ралев Дентал АД, която мрежа включва зъболекари и орални хирурзи от всички краища на страната. Целта на тази мрежа е да се разшири сътрудничеството между денталните лекари и в бъдеще да се регистрира асоциация, която да се грижи за продължителната квалификация на съсловието и да организира кратки високоспециализирани курсове на различна тематика.

Нови продукти на българския пазар: колагенови мембрани, композитни щифтове, ултразвуков скалер, колагенов костозаместител, система за избелване на зъби, DRM bond

Материали за костна аугментация    Дермални филъри    Имплантатни надстройки

Нашият търговски отдел

Към момента компанията има четири отдела - денталномедицински, търговски, инженерно - технически и IT-отдел. Разкрит е и сектор по Орална и Лицево - челюстна хирургия.

Д-р Венцеслав Ралев

Регионални партньорски практики    Стоматологични столове

www.dentalimplants.bg    Глазйономерни цименти    Имплантатни надстройки