Инструментариум за имплантология

В областта на имплантологията се използват някои инструменти, които са строго специфични - предназначени са за точно определена манипулация. Други пък са неспецифични - могат да се използват и за други оперативни дейности от областта на оралната хирургия или дори в общата дентална медицина. В последните години импланотологията се разви доста в световен мащаб, поради което и в практиката се въведоха много иновации, включително и в областта на инструментариума. Предлагат се и много специфични консумативи, които намират приложение само в областта на имплантологията.

Набор от фрези за поставяне на импланти - в случая за системата на Neobiotech - Южна Корея. Всяка имплантатна система се предлага със собствен набор от фрези (хирургичен сет или кит), който е конструиран от производителя специално за съответната имплантатна система. Не бива импланти от една система да се поставят с хирургичен сет на друга система, освен ако не е изрично упоменато от производителя че двете системи са съвместими. Всички имплантати, произвеждани по цял свят, се характеризират с различна дължина, диаметър и тип на връзката, поради което и изискват специфичен набот от хирургични инструменти. В същото време производителите се стремят да улеснят максимално денталните лекари в тяхната ежедневна работа, поради което и много компоненти от различни имплантатни системи са напълно съвместими. Така например вътрекостните имплантатни платформи на трите големи производителя от Южна Корея - Dentium, Neobiotech и Osstem - са напълно съвместими с надкостната част - имплантатните надстройки или абатмънти. Не е проблем да се постави надстройка на Neobiotech върху имплантат на Osstem или Dentium и обратно - само че това може да се извърши само с инструмента на Neobiotech. В случая пациентът е улеснен - възможно е някой пациент да има поставен имплант в някой регион на света, а да се постави надстройка в друг регион или държава по света, където за съответната имплантатна система няма вносител. Улеснен е и денталният лекар - надстройка на Neobiotech се поставя с хексагонална отвертка на Neobiotech, няма нужда да се закупува тази на Dentium.

Инструменти за дентална медицина

Същият набор от фрези - нарича се още хирургичен сет, тъй като с него се извършват хирургичните манипулации в областта на имплантологията

www.dentalimplants.bg

www.ralev-dental.bg

Колагенова мембрана - повече информация за продукта можете да получите тук...

Набор от фрези за повдигане на синусната лигавица с крестален достъп - т.нар. закрит синуслифтинг

R-brush - четка за почистване на мекотъканни гранулации около зъбния имплант. Отличен ефект при периимплантити; тъй като почистващите влакна на четката са от титан, не зацапва имплантатната повърхност с различни метални йони. Разбира се, при работа с тази четка имплантатната повърхност се надрасква силно - на практика от SLA-повърхност се получава стругована метална повърхност - machined surface. Същевременно обаче повърхността се почиства и се осигуряват условия за оптимално протичане на оздравителния процес. Добра остеоинтеграция може да се получи и при стругована метална повърхност - имплантатите на Брьонемарк например са били именно с такава повърхност.