Дентални материали и консумативи

Денталните материали са всички материали, които се използват в съвременната дентална медицина за лечение на патологични процеси в областта на зъбно - челюстния апарат. Те се разделят на много групи, като в клиничната практика в световен мащаб непрекъснато се въвеждат нови и нови материали - всичко това с единствената цел да се улесни ежедневната работа на зъболекарите и да се подобри качеството на живот на пациентите.

Различни типове цименти - фосфатцимент, глазйономерни цименти, композитни цименти

www.ralev-dental.bg    Адитивен силикон    Кондензационен силикон

www.dentalimplants.bg